२०७७.६.१९तिमीमा नै – Unplugged३:५१
२०७५.२.२५कसम४:०१
२०७४.१२.७आकाशमा३:४२
२०७४.६.६दशैँ आायो४:३७
२०७३.६.१४तेरी यादहरू४:१७
२०७३.६.७रोशनी३:४९
२०७२.५.२०तेरे साथ साथ५:०४
गीत सुन्नुहोस...
एड्रिएन प्रधानका अन्य एल्बमहरू...
'एड्रिएन प्रधान – Singles' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...