२०७७.९.१हास४:००
२०७७.३.१२भुमारी२:००
२०७७.२.२२आगोको झिल्को – Remix२:५८
२०७७.१.१८तोपेनद्र – भाग २४:३७
२०७६.११.१६आगोको झिल्को३:००
गीत सुन्नुहोस...
चिराग खड्काका अन्य एल्बमहरू...
'चिराग खड्का – Singles' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...