कोशीको पानी७:११
रामा रामा४:२३
शिरफूल शिरैमा५:१७
हामी नेपाली४:१४
सम्झी राख६:१३
कुरूप अनुहार६:२८
गाउँ गाउँबाट उठ४:४४
शिरमा रिबन६:००
गीत सुन्नुहोस...
नेपथ्यका अन्य एल्बमहरू...
'नेपथ्य – Singles' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...