Suraj Ka Satvan Ghoda - Film Photo
सूरजका सातवाँ घोडा
श्याम बेनेगल, भारत, सन् १९९२
१२९ मिनेट हिन्दी

सिनेमासार

आफ्नो जीवनमा प्रेमको अर्थ खोजी रहेका मानेक मुल्लाले उसका साथीहरूलाई उसको जीवनमा फरक समयमा भेटेका तीनजना महिलाका तीनबाट कथाहरू सुनाउँदछ जहाँ उसको प्रेम सामाजिक प्रतिबन्ध, आर्थिक बाध्यता र सम्झौतापूर्ण जीवनका कारण अपूर्ण हुन्छ।

हाम्रो कुरा

‘सूरजका सातवाँ घोडा’ धेरै कथाहरु भएको सिनेमा हो। जसरी समाजका प्रत्येक सदस्यहरु एक अर्कोसँग निर्भर हुन्छन् त्यसरी नै यस सिनेमाका कथाहरू पनि एक अर्कोसँग जोडिएका छन्। साथै, जसरी हामी जीवनमा समय र परिस्थितिमा बाधिएका हुन्छौ त्यसरी नै यस सिनेमामा पनि समय र परिस्थिति खलनायक बनेको छ।

फोटोहरू

नोटहरु:

नयाँ नोट लेख्नुहोस...