देखे तिमीलाई४:३३
धेरै धेरैले४:५७
दिन मात्र होइन५:५१
कड्के हेराई४:२०
लुक्न देऊ४:३९
म आउदैछु४:२१
प्राय४:४५
सक्दिन अब४:३७
ठाडो जाने३:५५
१०तिम्रो नजरले५:११
गीत सुन्नुहोस...
The Axeका अन्य एल्बमहरू...
'A Decade' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...