• aadhar, aastha raut, astha raut, pop
को छ यहाँ४:५३
नाकैमा फुली४:१३
झल झल गर्ने कम्पनी माला४:२८
राम साईलाले४:३८
सिमाना५:१८
हवाई जहाजको टिकेट४:३३
दश़ै आयो तिहार आयो५:१०
गीत सुन्नुहोस...
'आधार २' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...