• aaja, Adrian Pradhan, rock
तिमी मलाई५:३६
आज – Live४:४७
नभन५:२६
शिशिर झै४:५२
मलाई खाचो छ३:१७
जब तिमी४:२४
रातमा पनि२:५९
छाई देऊ३:४८

गीत सुन्नुहोस...
एड्रिएन प्रधानका अन्य एल्बमहरू...
'आज' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...