• aaja ramita cha, Indra Bahadur Rai, novel
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक इन्द्रबहादुर राईका अन्य पुस्तकहरु...
'आज रमिता छ' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...