• Aja Sama - Biki Gurung - Pop Single
आजसम्म४:०९

गीत सुन्नुहोस...
विक्की गुरुङका अन्य एल्बमहरू...
'आजसम्म' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...