कथा – Quarantine Session३:४३
यादहरू५:१२
अनगिन्ती आत्मा४:३२
एउटै आकाश४:२२
कालो पंखा४:३६
गीत सुन्नुहोस...
अंकित श्रेष्ठका अन्य एल्बमहरू...
'अंकित श्रेष्ठ – Singles' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...