• Anurodha - Bikki Gurung - Pop Single
अनुरोध३:३९
गीत सुन्नुहोस...
विक्की गुरुङका अन्य एल्बमहरू...
'अनुरोध' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...