• Aayo Gorkhali - Tim I Gurung - Autobiography
पुस्तक पढ्नुहोस...
'Ayo Gorkhali' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...