• belayet tira baralida, tana sharma, travelogue, नियात्रा
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक तानासर्माका अन्य पुस्तकहरु...
'बेलाइततिर बरालिंदा' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...