हाम्रो नेपाल५:५८
काला जादू५:००
सिमाना५:१९
जिब्रोको शासन५:११
माटो पनि५:००
पल्लो डाँडामा५:५४
तिमी नै भन४:५०
कलाकार५:३६
कहिलेकाही५:११
१०धन्यवाद५:५७
गीत सुन्नुहोस...
The Axeका अन्य एल्बमहरू...
'भडास्' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...