• bhramar, novel, rupnarayan singh
पुस्तक पढ्नुहोस...
'भ्रमर' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...

हाम्रो कुरा

‘भ्रमर’ नेपाली भाषाको पहिलो स्वच्छन्दतावादी उपन्यास हो। नचाहिदो नियम र नीतिको विरोध गर्दै स्वतन्त्र विचारले जीवन यापन गर्नु नै स्वच्छन्दतावाद हो। यो उपन्यास भारत र नेपालका विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत समावेश छ।

तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...