• Bikki Bikki Bikki - Bikki Gurung - Hiphop/Rap Single
विक्की विक्की विक्की – E३:०१
गीत सुन्नुहोस...
विक्की गुरुङका अन्य एल्बमहरू...
'विक्की विक्की विक्की' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...