• birupachye ra desh, sarubhakta, story
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक सरुभक्तका अन्य पुस्तकहरु...
'विरूपाक्ष र देश' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...