• Bistari - Bikki gurung - Pop Single
विस्तारै६:४९
गीत सुन्नुहोस...
विक्की गुरुङका अन्य एल्बमहरू...
'विस्तारै' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...