• bisu dai, kishor pahadi, story
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक किशोर पहाडीका अन्य पुस्तकहरु...
'विशु दाइ' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...