• chalchitra, Non narrative, prakash shayami
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक प्रकाश सायमीका अन्य पुस्तकहरु...
'चलचित्रः कला र प्रविधि' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...