• Chino - Lok songs - Bima Kumari Dura
नौ डाडा काटेर६:२८
सम्झी फर्क साइँला दाइ८:१४
न्याउली चरी७:१८
सधैँ मनमा६:५६
कता गयौँ७:१४
गीत सुन्नुहोस...
बिमा कुमारी दुराका अन्य एल्बमहरू...
'चिनो' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...