• chitralekha, novel, tarani, Tarini Prasad Koirala, translation
पुस्तक पढ्नुहोस...
'चित्रलेखा' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...