• Chutyo Maya Jaal - Bima Kumari Dura - Lok Song
छुट्यो मायाजाल१९:२२
लाईछु माया९:१०
फूल खसेको१४:२०
तिनहु खोलामा१४:२९
गीत सुन्नुहोस...
बिमा कुमारी दुराका अन्य एल्बमहरू...
'छुट्यो माया जाल' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...