• Cyap Dro - ani choying drolma, mantras
I Take Refuge with the Master, Buddha, Dharma, Sangha४४:४६
गीत सुन्नुहोस...
आनी छोइङ डोल्माका अन्य एल्बमहरू...
'Cyap Dro: Taking Refuge' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...