• dhamboji - novel - sarojraj adhikari
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक सरोजराज अधिकारीका अन्य पुस्तकहरु...
'धम्बोझी' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...