• Dharsai Dharsako Chakrabyu - poetry - thirtha shrestha
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक तीर्थ श्रेष्ठका अन्य पुस्तकहरु...
'धर्सैधर्साको चक्रव्यूह' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...