• durvikshya, narayan dhakal, novel
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक नारायण ढकालका अन्य पुस्तकहरु...
'दुर्भिक्ष' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...