• 8 / 18, 1974 AD, rock,
तिमी बिना५:१३
यहाँ३:५७
आज कहाँ४:२६
बरदान५:२५
म को हुँ५:३५
Rain Song३:३८
छु टाढा४:३१
विजय हौ४:४१
गीत सुन्नुहोस...
1974 ADका अन्य एल्बमहरू...
'८ / १८' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...