• Astha Tamang Maskey, pop - 11 : 11
Pot of Gold४:२८
The Other Side३:५२
Painkiller३:५०
Disconnected२:१३
Hide and Seek३:३१
Believe It३:३७
गीत सुन्नुहोस...
आस्था तामाङ मास्केका अन्य एल्बमहरू...
'११:११' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...