• Forever Winter, Antim Grahan, Black Metal
From Orphaned Land१:२७
Infected५:१६
Forever Winter३:४०
Angels Eternally Burn३:५६
Spectral Vision४:२५
In Love With Suside४:०१
गीत सुन्नुहोस...
अन्तिम ग्रहणका अन्य एल्बमहरू...
'Forever Winter' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...