• drama, sarubhakta - gaugharka natakharu
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक सरुभक्तका अन्य पुस्तकहरु...
'गाउँघरका नाटकहरू' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...