• ghatana, nepathya, rock
जून झै४:४१
घरको कुरा८:१५
आमा९:००
कता लाग्यौ४:३०
घटना२४:२९

गीत सुन्नुहोस...
नेपथ्यका अन्य एल्बमहरू...
'घटना' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...