• Hajar Sapana, 1974 AD, rock
सानीको ४:१७
सालघारी६:३१
हजार सपना४:०५
बग्दै गरेको४:३१
तिमी मेरो म तिम्रो४:१०
छाँया३:३९
अरू कालो६:०३
पठाई देऊ४:२५
गीत सुन्नुहोस...
1974 ADका अन्य एल्बमहरू...
'हजार सपना' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...