• autobiography - manisha koirala - Healed
पुस्तक पढ्नुहोस...
'Healed' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...