• I Wish You Death, Antim Grahan, Black Metal
Upon the Lair of Demon God५:३१
Heaven Ends Here६:५४
I Wish You Death८:२५
Vicious Majestic Endeavors५:०५
Glorius Funeral Winterland५:५९
गीत सुन्नुहोस...
अन्तिम ग्रहणका अन्य एल्बमहरू...
'I Wish You Death' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...