• Inner Peace, ani choying drolma, mantras
Invocation To The Lotus-Born Master१३:२९
Seven-Line Prayer To Guru Rinpoche१९:५१
Feast Song By Jigme Lingpa१७:१२
Supplication To Chokgyur Lingpa१९:३६
गीत सुन्नुहोस...
आनी छोइङ डोल्माका अन्य एल्बमहरू...
'Inner Peace 2' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...