• ani choying drolma, Inner Peace, mantras
नमो रत्न त्रयाय ˆ १८:०२
ओम अमरानी जीवन तेई सोहा१५:२६
ओम तारे तुत्तारे सोहा ११:३०
ओम मणि पद्म हम१०:५८
ˆ न्ह्यु ब्रजाचार्य, मानोस सिंह, गोपाल रसाईली, रमन सिंह महर्जन, बाबु राजा महर्जन

गीत सुन्नुहोस...
आनी छोइङ डोल्माका अन्य एल्बमहरू...
'Inner Peace' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...