• aahuti, iskhalan, novel
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक आहुतीका अन्य पुस्तकहरु...
'स्खलन' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...