• Jay Shamboo, Chirag Khadka, hiphop, rap
ए बुढी ३:२७
लाईफ ज्याकेट२:५९
समाधी३:५९
माया३:१५
के गर्ने लाईफमा२:२४
परिरा’छ पानी४:०६
गीत सुन्नुहोस...
चिराग खड्काका अन्य एल्बमहरू...
'जय शम्भो' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...