• jo jasanga sambandhit cha, albatross, rock,
तिमी भने५:२८
आवाज३:४९
खसेका तारा५:०१
कोशिश४:५२
Sacred३:३१
गीत सुन्नुहोस...
Albatrossका अन्य एल्बमहरू...
'जो जसंग सम्बन्धित छ' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...