• Jor Banduk Ko Chayama - shree bhakta khanal - Nepali book
पुस्तक पढ्नुहोस...
'जोर बन्दुकको छाया' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...