• jurmurayeko bakhat - somat ghimire
पुस्तक पढ्नुहोस...
'जुर्मुराएको बखत' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...