• instrumental folk, kutumba, karmath
देउराली उकाली चढेर५:०३
झरना४:५४
देउडा४:११
कान्छी मट्याङ् ट्याङ् ४:२१
डोल्पो४:५९
हरि बहादुर४:५९
प्लानेट नेपाल५:११
नारायण५:३०
च्यान्टे घोडा४:२२
१०बिदेसिया (Bideshiya)६:५४
११New Folder५:२९
१२हिड मेरा दाई हो४:१४
१३पहाडी६:४०
१४असन बजार७:१२
गीत सुन्नुहोस...
कुटुम्बका अन्य एल्बमहरू...
'कर्मठ' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...