• Banira Giri, kathmandu kathmandu, poem
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक वानीरा गिरिका अन्य पुस्तकहरु...
'काठमाडौं काठमाडौं' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...