• Kewal - Bikki Gurung - Pop Single
केवल५:०५
गीत सुन्नुहोस...
विक्की गुरुङका अन्य एल्बमहरू...
'केवल' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...