• Khoosi, Adrian Pradhan, rock
सम्झना४:२०
खैरो खैरो३:४५
मेरी माया५:४८
Lets Rock३:३४
रमाईलो लाग्छ४:५७
शिशिर झै५:२२
हतियारको५:१६
यसरी साँझ – Unplugged४:२५
गीत सुन्नुहोस...
एड्रिएन प्रधानका अन्य एल्बमहरू...
'खुशी' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...