• Imansingh chemjong, kiart veda, kirat mundhum
पुस्तक पढ्नुहोस...
'किरात मुन्धुम (किरातको वेद)' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...