• lato pahad, story, upendra subba
पुस्तक पढ्नुहोस...
लेखक उपेन्द्र सुब्बाका अन्य पुस्तकहरु...
'लाटो पहाड' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...