• Astha Tamang Maskey, MA EK SAPANA, pop
खुल्ला आकाश४:५७
हरेक साससित३:३५
सहर४:५२
Disconnected२:१३
भुलिसके४:३५
Up४:३९
भेद४:१८
Supposed To Be४:२७
खाली३:३३
१०Emotion४:००
११म एक सपना ५:२६
गीत सुन्नुहोस...
आस्था तामाङ मास्केका अन्य एल्बमहरू...
'म एक सपना' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...