• ma ra malai, albatross, rock
म र मलाई४:४३
गरी खान देऊ – १४:२४
भुल४:११
अधर६:०४
मानव नै दानव३:४३
आफ्नै संसारमा किन४:११
गरी खान देऊ – २४:१७
सागर४:२६
गीत सुन्नुहोस...
Albatrossका अन्य एल्बमहरू...
'म र मलाई' बारेमा तपाईको नोट लेख्नुहोस...
तपाईलाई यो पनि मन पर्न सक्दछ...